Dalam pemrograman PHP mungkin seperti ini tepatnya :

if ($benar == $betul) {
echo "Pembela kebenaran == Pembela kebetulan";
echo "Membela yang benar == Membela yang betul";
}

Gitu ya?